Vítejte na stránkách o řecké architektuře

Tyto stránky, které jak již sám název napovídá, se zaměřují na vývoj architektury v prostoru řeckého světa a vznikly na základě přednášek o řecké architektuře vyučovaných (nejen) pro studenty klasické archeologie (bakalářského stupně) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v rámci projektu FRMU (více informací zde)

Forma internetových stránek byla zvolena s ohledem na snadnou dostupnost materiálů nejen pro studenty, ale i pro ty, kteří mají o tuto oblast lidské činnosti zájem. Dalším důvodem, je také velmi snadná aktualizovatelnost a doplnitelnost veškerých materiálů. Některé kapitoly a obsah dosud chybí, nicméně jsou v přípravě a postupně doplňovány.

Výklad, prezentovaný na tomto webu, je strukturován na základě výše zmíněných přednášek, tak aby nejen studentům, ale také všem zájemcům, zprostředkoval dostupný materiál pro studium daného tématu. Ten je rozdělen chronologicky a následně tematicky.

Chronologicky postihuje vývoj architektury od konce doby mykénské v pozdní době bronzové, až do helénistického období (pro dřívější období se již připravuje podobný projekt), přičemž chronologie vychází z archeologického dělení historického vývoje řeckého světa.


Obrázek na pozadí: Poseidonův chrám na mysu Sunion

Co zde naleznete

V současné době zde naleznete lekce, které se zabývají hlavním proudem vývoje řecké architektury symbolizované chrámovými stavbami. Těmto lekcím předchází část, jejíž obsah chronologicky předchází, ale zároveň i prolíná s dobou, kdy právě tento hlavní proud vzniká. S krátkým úvodem do chronologie rané doby železné a zaměřením na sídlištní charakter architektury dává rámec pro pochopení prostředí z jakého pozdější vrcholná řecká architektura pochází.

Aby bylo zřejmé odkud byly informace čerpány, naleznete vedle odkazu na samotnou lekci i přístup k bibliografii. Zdroje, které jsou dostupné on-line obsahují link na portál, kde je lze nalézt. O možnostech přístupu ke zbývajícím materiálům budou informovat přiložené poznámky.

Jelikož architektura je hlavně o viděném, je každá lekce doplněna doprovodným obrazovým materiálem, a to nejen v samotných lekcích (kde je prostor omezený), ale také v obrazové části, kterou lze najít pod položkou menu Galerie (v přípravě).

Pokud to bylo možné, každé lokalitě zmiňované v textu byl přiřazen odkaz na on-line mapy (Google maps), pro přehlednější poznání oblastí, ve kterých se budeme v rámci lekcí pohybovat. Moderní mapy, společně s obrazovou přílohou, také dokáží přiblížit v jakém prostředí a stavu se probírané památky dnes nacházejí.

Pod WWW zdroje lze nalézt jak odkazy na portály, kde je možné nalézt materiály vtahující se k tématu těchto stránek, tak i dalšími, které s ním souvisí. Ve slovníčku pak hlavně cizí výrazy, které se objevují v textu (v současné době v přípravě).

Zpět na úvod ⤴